WEB_Overons
null

Wat is een Whitepaper over bouwtechniek?

Een whitepaper is een document dat beschrijft hoe een technologie of een product een specifiek probleem oplost. Een whitepaper geeft objectieve relevante informatie op grond waarvan de lezer een beslissing kan nemen. Bouwproducten en bouwtechnieken lenen zich dus zeer goed voor het maken van een whitepaper.

Voor een goed whitepaper is het belangrijk om aan te sluiten bij de lezer: waar ligt zijn probleem? Welke kennis heeft de lezer nodig? En hoe kan uw product of techniek de lezer helpen om dat probleem op te lossen?

Whitepapers worden vaak online geplaatst en zijn dan na registratie gratis te downloaden. Door deze registratie kunt u in contact komen met mogelijk geïnteresseerde afnemers.

HWBouwComm kan de kennis van uw bedrijf vertalen in whitepapers die interessant zijn voor uw doelgroep.

Meer weten?