WEB_Overons
null

Bouwtechnische journalistiek

Naast contentmarketing voor bedrijven in de bouwsector, levert HWBouwComm ook journalistieke bijdragen over bouwtechniek voor (vak)bladen en andere – al dan niet bouwgerelateerde – magazines. De artikelen van Henk Wind zijn sterk gericht op de inhoud. Hij stelt zich steeds weer opnieuw ten doel om bouwtechniek in heldere en begrijpelijke taal neer te zetten, zodat de doelgroep optimaal wordt bediend.

Henk Wind is in staat om het brede veld van de bouwtechniek te omvatten. Daarbij maakt het niet uit of het nu gaat om bijvoorbeeld funderingsoplossingen, constructies, gevels of groendaken of allerlei thema’s zoals circulair bouwen en bouwen volgens BENG. Henk Wind voelt zich thuis in de hele bouwsector en weet zijn vakmatige interesse om te zetten in lezenswaardige artikelen.

Omdat één goed beeld vaak meer zegt dan honderd woorden, worden dergelijke artikelen ondersteund met foto’s en (detail)tekeningen.

Meer weten?