WEB_Overons
null

Relatie- en bedrijfsmagazines zijn weer in!

Lange tijd hebben bedrijven in hun communicatie fors ingezet op online. Terecht. Maar inmiddels is er ook weer een duidelijke trend naar het maken van tastbare producten. Met name eigen bedrijfs- of relatiemagazines zijn terug van weggeweest. Zo’n magazine heeft een lange bewaartermijn en daarmee een grote impact, met veel meer mogelijkheden dan de vluchtige communicatie van veel digitale kanalen.

Met een eigen magazine kan een bedrijf niet alleen laten zien wat het doet maar ook wie het is en wie de mensen achter het bedrijf of product zijn. Want bouwtechniek wordt gedragen door mensen. Een magazine zal daarom veelal een mix hebben tussen de mens (human interest) en de bouwtechniek of het product.

HWBouwComm kan – samen met professionele partners voor vormgeving, druk en verspreiding – een magazine compleet verzorgen voor uw bedrijf.

Meer weten?